เช่า VPS Windows / VPS Linux

VPS-01

2 Cores CPU
4 GB RAM
30 GB SSD
1 Gbps Network (shared)
Unlimited Bandwidth
Free Daily Backup

 

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งซื้อ 3 เดือน รับส่วนลด 5%
สั่งซื้อ 6 เดือน รับส่วนลด 10%
สั่งซื้อ 12 เดือน รับส่วนลด 15%

VPS-02

3 Cores CPU
6 GB RAM
40 GB SSD
1 Gbps Network (shared)
Unlimited Bandwidth
Free Daily Backup

 

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งซื้อ 3 เดือน รับส่วนลด 5%
สั่งซื้อ 6 เดือน รับส่วนลด 10%
สั่งซื้อ 12 เดือน รับส่วนลด 15%

VPS-03

4 Cores CPU
8 GB RAM
50 GB SSD
1 Gbps Network (shared)
Unlimited Bandwidth
Free Daily Backup

 

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งซื้อ 3 เดือน รับส่วนลด 5%
สั่งซื้อ 6 เดือน รับส่วนลด 10%
สั่งซื้อ 12 เดือน รับส่วนลด 15%

VPS-04

5 Cores CPU
10 GB RAM
70 GB SSD
1 Gbps Network (shared)
Unlimited Bandwidth
Free Daily Backup

 

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งซื้อ 3 เดือน รับส่วนลด 5%
สั่งซื้อ 6 เดือน รับส่วนลด 10%
สั่งซื้อ 12 เดือน รับส่วนลด 15%

VPS-05

5 Cores CPU
12 GB RAM
80 GB SSD
1 Gbps Network (shared)
Unlimited Bandwidth
Free Daily Backup

 

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งซื้อ 3 เดือน รับส่วนลด 5%
สั่งซื้อ 6 เดือน รับส่วนลด 10%
สั่งซื้อ 12 เดือน รับส่วนลด 15%

VPS-06

6 Cores CPU
16 GB RAM
100 GB SSD
1 Gbps Network (shared)
Unlimited Bandwidth
Free Daily Backup

 

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งซื้อ 3 เดือน รับส่วนลด 5%
สั่งซื้อ 6 เดือน รับส่วนลด 10%
สั่งซื้อ 12 เดือน รับส่วนลด 15%

VPS-07

7 Cores CPU
20 GB RAM
120 GB SSD
1 Gbps Network (shared)
Unlimited Bandwidth
Free Daily Backup

 

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งซื้อ 3 เดือน รับส่วนลด 5%
สั่งซื้อ 6 เดือน รับส่วนลด 10%
สั่งซื้อ 12 เดือน รับส่วนลด 15%

VPS-08

8 Cores CPU
24 GB RAM
140 GB SSD
1 Gbps Network (shared)
Unlimited Bandwidth
Free Daily Backup

 

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งซื้อ 3 เดือน รับส่วนลด 5%
สั่งซื้อ 6 เดือน รับส่วนลด 10%
สั่งซื้อ 12 เดือน รับส่วนลด 15%

Loading...